Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Trang thông tin cải cách hành chính như thế nào?
159 người đã bình chọn
14 người đang online
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện công tác báo cáo CCHC định kỳ (11/03/2022)

Ngày 24/02/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 340/SNV-CCHC về việc hướng dẫn thực hiện công tác báo cáo CCHC định kỳ

°